Wij willen dat het Mensen & Dieren nu en in de toekomst goed gaat!

 

Met het Hart op de juiste plek en Gezond Verstand komen wij op voor

Humaniteit

Dierenrechten

Natuurbescherming

en staan op tegen

Inhumaniteit

Dierenleed

Natuurverwoesting

Klinkt goed... maar wilt weten of MensDierNatuur echt bij u past?

 

Doe de Test!

Schrijf de antwoorden op een blaadje en dan vindt u onderaan de pagina de scores.

1. We beginnen 'makkelijk' met het thema: Vrouwenbeeld / Rol van de vrouw

Welke afbeelding past het beste bij uw voorstelling m.b.t. dit thema?

Moeder

A

B

Vrije Keuze

C

Bezit

D

Succesvol

2. Welke vorm van Energieopwekking is volgens u het meest Mens, Dier & Natuurvriendelijk?

 

Op welke energiebron moet Nederland vooral inzetten voor de toekomst?

Kern

A

B

Biomassa

Zon & Wind

C

D

Gas

3. Op welk toekomst scenario zou Nederland moeten inzetten m.b.t. de Europese Unie?

Europese Eenwording

A

B

Europese Gemeenschap

Nexit Nu

C

A. EUROPESE EENWORDING

De Europese Unie is de eenwording van Europese landen tot een superstaat. Brussel is hierbij de 'hoofdstad' waaruit deze staat wordt bestuurd door internationale politici. Deze eenwording is goed om tal van redenen zoals: handel, vrede & veiligheid, een tegengewicht bieden aan China, Amerika, Rusland, samen grensoverschrijdende problemen aanpakken etc. Nederland moet deze eenwording dan ook zo goed als mogelijk de ruimte geven en stimuleren. 

 

B. EUROPESE GEMEENSCHAP

De eenwording van al deze landen tot een superstaat is een slecht idee. Niet alleen moeten we deze ontwikkeling een halt toeroepen maar ook terugdraaien. Niet een Europese Unie als Superstaat maar een Europese Gemeenschap van soevereine landen, waarbij de dure gebouwen in Brussel het toneel kunnen zijn waar deze landen zich ontmoeten. Om dit mogelijk te maken zou Nederland haar Veto moeten inzetten om elke verdere machtsoverdracht te voorkomen. Bovendien zou Nederland samen met andere kritische lidstaten deze hervormingen moeten afdwingen.

 

C. NEXIT NU

De eenwording van al deze landen tot een superstaat is een slecht idee. We moeten de Europese Unie niet omvormen en zelfs als we dat al zouden willen heb ik er geen vertrouwen in dat dit zal lukken, zeker niet met de huidige politici. Het beste dat we dus kunnen doen is nu uit de Europese Unie (& Euro) stappen en zo onze soevereiniteit en toekomst weer in eigen handen nemen. 

4. Thema: Dieren / Dierenleed 

Welk idee past het beste bij uw overtuiging?

Prima zoals het nu is

A

Halvering van de Veestapel in NL

B

Minder Regels 

C

Betere Dierenrechten voor Productie & Import

D

5. Thema: Discriminatie 

Welke van de onderstaande opvattingen zijn volgens u discriminerend en onacceptabel?

Afrikanen

1

Vrouwen, Trouwen & Sex

2

Vrouwen aan de Top

3

Blanken

4

1. Afrikanen zijn lui.

 

ANTWOORDEN

A. 1

B. 1 & 2

C. 1, 2 & 3

D. 1, 2, 3 & 4

E. Anders

2. Een islamitische vrouw mag niet trouwen met een niet-islamitische man en ze mag alleen sex hebben met haar eigen man na het huwelijk. Een islamitische man mag trouwen en sex hebben met verschillende islamitische vrouwen en mag ook sex hebben met niet-islamitische vrouwen en meisjes. 

3. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de top van de het bedrijfsleven, politiek en wetenschap. Het is daarom goed om ze voorrang te geven op deze posities om zo deze scheefstand recht te zetten. 

4. Blanken zijn verantwoordelijk voor slavernij.

6. Thema: Vrijheid van Meningsuiting & Vrijheid van Religie

Iets moeilijker: Welke van de onderstaande opvattingen past het beste bij uw overtuiging?

A

Beide rechten zijn Absoluut

B

Zowel vrijheid van Meningsuiting als vrijheid van Religie zijn niet Absoluut

C

Vrijheid van Meningsuiting is Absoluut

D

Vrijheid van Religie is Absoluut

7. Thema: Klimaat / CO2

Het redden van het klimaat door de reductie van onze CO2 uitstoot is de belangrijkste opgave van onze tijd? 

A. Ja

B. Nee

8. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor concentratiekampen als Auschwitz in de 2e wereldoorlog, de Gulags in Rusland en IS-kampen. 

A. Armoede

B. Duitsers / Russen / Arabieren

C. Hitler / Stalin / Baghdadi

D. Nazisme / Communisme / Islamisme

E. Joden / Kapitalisten / Ongelovigen

9. Thema: Democratische Vernieuwingen / Verbeteringen

Bent u voorstander van democratische vernieuwingen als Referenda & Vakministers (ministers die experts zijn in hun vakgebied). 

A. Ja

B. Nee

C. Referenda wel, Vakministers niet

D. Vakministers wel, Referenda niet

10. Welke uitspraak sluit het beste aan bij u?

A. De meeste van de vragen in deze test gaan voor mij over relevante politieke thema's

B. Ongeveer de helft van de vragen gaan over relevante politieke thema's

C. Bijna geen enkele vraag gaat over thema's die voor mij politiek relevant zijn

 

ANTWOORDEN

Vraag 1: A = 5pt.  B=10pt. C=diskwalificatie D=5pt.

Iedereen is vrij om zijn/haar eigen weg te kiezen binnen de kaders van humane, dier- & natuurvriendelijke wetten!

Vraag 2: A=10pt. B=0pt. C=3 pt. D=5pt.

Kernenergie voorop, Zon op eigen dak of tuin en gas nu nog noodzakelijk & beste keuze onder fossiele brandstoffen.

Vraag 3: A=0pt. B=10pt. C=8pt. 

Europese Gemeenschap van soevereine staten die op vrijwillige basis samenwerken. Groot begrip voor wantrouwen en Nexit wens.

Vraag 4: A=0pt. B=0pt. C=0pt. D=10pt.

Dierenleed verminderen met betere dierenrechten die gelden voor zowel 'productie' in Nederland als import, zodat dierenleed & bedrijvigheid (oneerlijke concurrentie) niet over de grens verhuisd.

Vraag 5: A=0pt. B=0pt. C=0pt. D=10pt. E=0pt.

Discriminatie is onacceptabel ongeacht of het van rechts, links of boven (religie) komt.

Vraag 6: A=0pt. B=10pt. C=0pt. D=0pt.

Geweld, discriminatie en het doen of oproepen tot andere illegale activiteiten valt niet onder de vrijheid van religie en/of meningsuiting. Gelijke humane rechten voor iedereen ongeacht wat ze geloven!

Vraag 7: A=0pt. B=10pt.

Natuurbescherming in al haar facetten is belangrijk. De reductie van luchtvervuiling is daar een onderdeel van. 

Vraag 8: A=0pt. B=0pt. C=1pt. D=10pt. E=0pt.

We moeten altijd blijven waken en daadkrachtig optreden tegen discriminerende ideeën ongeacht of ze van rechts, links of boven (religie) komen.

Vraag 9: A=10pt. B=0pt. C=5pt. D=5pt.

Vraag 10: A=10 pt. B=5 pt. C=0 pt.

UW SCORE

0 - 50 

We liggen duidelijk niet op een lijn met elkaar. 

50 - 75  

Enige overeenkomsten en aardig wat verschillen. De kans is groot dat u zich meer thuisvoelt bij een andere partij. Zo niet lees dan gerust verder bij de score 90-100.

75 - 90 

Veelal overeenstemming. Ongetwijfeld kunnen wij goed samen door een deur. Als u na deze korte test het gevoel heeft dat MensDierNatuur mogelijk beter bij  past dan andere politieke partijen, dan kunt u graag verder lezen bij de Score 90-100

90 - 100 

Als twee handen op een buik, geweldig! Wij willen u dan ook graag leren kennen en met u samenwerken! 

 

Als u MensDierNatuur een plek in de 2e kamer toewenst stuur ons dan aub. een mail met uw naam (of alias), woonplaats & 'tekst naar eigen invulling', dan nemen wij persoonlijk contact met u op.