Wij willen een MensDierNatuur vriendelijke samenleving. De twee voornaamste bedreigingen voor een dergelijke samenleving zijn:

 

BEDREIGING 1: De almaar groeiende wereldeconomie zorgt voor een enorme druk op onze aarde hetgeen ernstige gevolgen heeft voor de Natuur, Dieren en Mensen. Aangezien de markt zelf geen moraal heeft zien we dat deze groei ook gepaard gaat met tal van voornamelijk dieronvriendelijke praktijken. 

-

OPLOSSING: Volgens ons in het aan de overheid om Mens-, Dier- en Natuurvriendelijke kaders te stellen aan de markt. Deze Kaders moeten gelden voor zowel binnenlandse actoren als ook geïmporteerde goederen. Dit zorgt ook voor een eerlijk speelveld voor onze eigen ondernemers. Binnen deze Mens- Dier- en Natuurvriendelijke kaders kan de markt vrij innoveren en ondernemen. Om te zorgen dat deze kaders worden omgezet is daadkrachtige handhaving nodig. 

BEDREIGING 2: Door een hoog geboortecijfer is de Islam de snelstgroeiende levensbeschouwing op aarde. Op deze wijze worden de ideeën en gebruiken van deze levensbeschouwing steeds gangbaarder in de Wereld, West-Europa en Nederland. Het grote probleem is dat verschillende van deze ideeën en gebruiken achterhaald en zeer Mens- en Dieronvriendelijk zijn. Op deze wijze geraakt onze samenleving in een negatieve ontwikkelingsspiraal met onnoemelijk menselijk en dierlijk leed tot gevolg.

-

OPLOSSING: Kwalijke ideeën en gebruiken (van welke levensbeschouwing dan ook) horen geen plaats te hebben in een geëmancipeerde en vooruitstrevende samenleving. Helaas krijgen dergelijke ideeën op dit moment uit onwetendheid en/of politieke correctheid wel de ruimte te groeien en te bloeien. Om ze deze ruimte te nemen willen wij migratie sterk beperken en willen wij dat onze seculiere wetten daadkrachtig gehandhaafd worden op gelijke wijze voor iedereen. Religie is een persoonlijke keuze maar geen vrijbrief!

Naast deze twee hoofdthema's zijn er tal van andere vraagstukken waar MensDierNatuur zich op wil richten, waaronder: Sociaal Democratie, Democratische Vernieuwing, Europese Gemeenschap vs. Europese Unie, Mens-, Dier- en Natuurvriendelijke Energie, Discriminatie van Links, Rechts en Boven (religie), Mens-, Dier- en Natuurvriendelijke Kaders, Daadkrachtige Handhaving en Gecontroleerde Migratie & Integratie.